شماره: 1129 تاریخ : 1390/04/29-12:00:00

تقدیر بیمه مرکزی از همکاری شرکت ها درتوسعه فرهنگ بیمه

:بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از همکاری شرکت‌های بیمه برای توسعه فرهنگ بیمه طی 9 ماهه اخیر قدردانی کرد.

 

   به گزارش روز چهارشنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت :بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بیمه مرکزی، شرکت بیمه نوین در سال گذشته نزدیک به 2 درصد از حق بیمه بازار را، کسب کرده است.
این گزارش می افزاید: مدیران و کارشناسان شرکت یاد شده طی 9 ماه گذشته‌ در 17درصد از برنامه‌های بیمه مرکزی برای توسعه فرهنگ بیمه همکاری کرده‌اند و از این لحاظ نام این شرکت بیمه در صدر فهرست بیمه مرکزی قرار گرفته است و ‌پس از آن شرکت‌های بیمه آسیا و دانا ‌به ترتیب با 13 و 11 درصد سهم از برنامه همکاری برای توسعه فرهنگ بیمه در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
شرکت‌های بیمه دی، توسعه و کوثر نیز به ترتیب با سهم 10، پنج و سه درصدی خود از برنامه بیمه مرکزی برای توسعه فرهنگ بیمه، مشارکت مدیران و کارکنان آنها در برنامه‌های توسعه فرهنگ بیمه در جایگاه چهارم تا ششم قرار گرفته‌اند.
گزارش بیمه مرکزی از سهم شرکت‌های بیمه در ترویج فرهنگ بیمه در 9 ماه اخیر حاکی است سهم 34 درصدی شرکت بیمه ایران در همکاری با برنامه‌های فرهنگ سازی بیمه در بالاترین میزان قرار دارد.
همچنین با توجه به سهم 46.36 درصدی این شرکت دولتی از کل حق بیمه‌های دریافتی صنعت بیمه انتظار می رود مطابق برنامه‌های اعلام شده از سوی بیمه ایران، مشارکت این شرکت به نسبت سهم آن در بازار چشمگیرتر شود.
در این گزارش همچنین از شرکت بیمه البرز که متناسب با سهم 5.87 درصدی خود از حق بیمه بازار در برنامه‌های بیمه مرکزی برای توسعه فرهنگ بیمه تنها یک درصد سهم را داشته، انتقاد شده است.

 

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1129.bos