شماره: 1125 تاریخ : 1390/04/28-12:00:00

ضوابط پرداخت حق‌بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری اعلام شد

صندوق تامین اجتماعی، ضوابط پرداخت حق بیمه کارگران فصلی - به صورت اختیاری - در فصول غیرکاری را اعلام کرد.

 

به گزارش روز سه شنبه شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت :وصول 9‌درصد سهم درمان جهت تمدید اعتبار دفترچه‌های درمان کارگران فصلی و افراد تحت‌تکفل در فصل تعطیلی کارگاه (ایام عدم اشتغال به کار) از تاریخ اول تیرماه سال‌ جاری به بعد منتفی است.
کارگران فصلی در فصول غیرکاری و تعطیلی کارگاه می‌توانند به استناد تبصره ماده 8 قانون تامین‌اجتماعی، تا زمان شروع به کار مجدد و پرداخت حق‌بیمه متعلقه، به عقد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری کرده و با پرداخت حق‌بیمه مقرر از مزایای آن حسب مقررات تعیین شده بهره‌مند شوند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1125.bos