شماره: 1104 تاریخ : 1390/04/27-12:00:00

افزایش حق بیمه در تعداد بیمه گذاران بیمه تاثیر گزار خواهد بود

مدیر بیمه اتومبیل بیمه ایران گفت: در حال حاضر هیچ گونه افزایش ی در رابطه با حق بیمه بیمه اتومبیل صورت نگرفته است و به همین منظور نمی توان در باره آن اظهار نظر کرد.

 به گزارش روز دوشنبه شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت :علی شعبانی  در رابطه با رتبه بندی شرکت‌های بیمه از لحاظ سهم هرشرکت ازکل بازار بیمه سال ۱۳۸۹از سوی بیمه مرکزی گفت : از آنجاییکه بیمه ایران در این رتبه بندی در جایگاه نخست قرار گرفته است بیمه اتومبیل بیمه ایران نیز از شرایط همین رتبه بندی نسبت به دیگر شرکت ها برخوردار است .
شعبانی دلیل توجه شهروندان و مالکان خودروها و بیمه گذاران  به بیمه ایران تصریح کرد : نمی شود به مولفه خاصی در این رابطه اشاره کرد زیرا عوامل مهم و تعیین کننده مختلفی در این رابطه وجود دارد که موجب شده است تا بیمه ایران حایز این رتبه شود . وی در ادامه خاطرنشان کرد : یکی از عوامل تعیین کننده ، قدمت بیمه ایران است اما این موضوع  در کنار عواملی چون گستردگی شبکه بیمه ایران و مدیریت بیمه نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
مدیر بیمه اتومبیل بیمه ایران درباره تاثیر افزایش نرخ بیمه و کاهش احتمالی متقاضیان گفت : در حال حاضر هیچ گونه افزایشی در رابطه با بیمه اتومبیل صورت نگرفته است و به همین منظور نمی توان در باره آن اظهار نظر کرد، اما با افزایش احتمالی نرخ بیمه بی شک در تعداد بیمه گذاران  بیمه اتو مبیل تاثیراتی خواهد داشت .
شعبانی درباره توجه شهروندان ایرانی به این بیمه گفت : ما پس از اصلاح قانون اجباری بیمه شخص ثالث آن را اجرایی کردیم و این درحالی است که برخی از شرکت های همکار هنوز اقدامی در این رابطه نکرده اند که این امر خود می تواند در جلب رضایت شهروندان موثر باشد .
وی افزود : بیمه ایران  با به کاری گیری امکانات به روز و اتوماسیون خسارت های تایید شده را به صورت روزانه در سراسر کشور پرداخت و برای کلیه وسایل نقلیه بیمه نامه صادر می کند .


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1104.bos