شماره: 1085 تاریخ : 1390/04/27-12:00:00

با همکاری وزارت اقتصاد و دانشگاه پیام نور

انک ملی ایران، همایش بررسی ابعاد و تحول روش های تأمین مالی را برگزار می کند

تهران -شبکه تخصصی بانک وصنعت :بانک ملی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دانشگاه پیام نور، همایش بررسی ابعاد و تحول روش های تأمین مالی در کشور را با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازار سرمایه

 به گزارش شبکه  تخصصی بانک وصنعت ، این همایش با حضور مسئولان و مدیران نظام بانکی و بیمه کشور در روز سه شنبه  28 تیر ماه سال جاری در سالن همایش ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد.
لزوم بازنگری و تحول در دیدگاه های مالی، بررسی ابزارها و روش های نوین تأمین مالی
بین المللی، سرمایه گذاری و مشارکت های مالی خارجی، بررسی تأثیر بحران مالی اخیر بر بازارها و نهادهای مالی کشور و بررسی قوانین، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهاد های مالی و پولی از جمله محورهای همایش مذکور هستند.
گفتنی است آقایان حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران، پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی و زیاری رئیس دانشگاه پیام نور از جمله سخنرانان این همایش خواهند بود.
در این همایش همچنین چندین پانل تخصصی با حضور مدیران نظام بانکی و بیمه کشور برگزار خواهد شد.
 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1085.bos