شماره: 1070 تاریخ : 1390/04/26-12:00:00

دبیر فنی و پذیرش بورس کالا خبر داد:

افزایش 13 درصدی قیمت سیمان در بورس کالا

دبیر فنی و پذیرش بورس کالا از عرضه اولیه سیمان آبیک در هفته جاری خبر داد و گفت: احتمالاً در هفته جاری میزان افزایش قیمت سیمان که به تصویب رسیده بود در بورس کالا اع

 

به گزارش روز یکشنبه شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت :مهرزاد نامداری در خصوص وضعیت سیمان و اعمال افزایش قیمت‌ این کالا در بورس اظهار داشت: قیمت ها تا هفته گذشته بدون اعمال افزایش بود ولی احتمالا از این هفته قیمت های جدید اعمال می شود.
وی افزود: با افزایش حدود 13 درصدی، قیمت سیمان فله که 50 تومان بود به حدود 57 تومان و سیمان کیسه‌ای از 56 به 64 تومان رسید.
دبیر فنی و پذیرش بورس کالا از نخستین عرضه سیمان آبیک در هفته جاری خبر داد و گفت: سه شرکت سیمانی اردبیل،ارومیه و فارس تقاضا و مدارک خود را ارائه کرده‌اند که در حال بررسی است و این هفته تکلیف آنها مشخص می شود.
با توجه به بهبود شرایط سیمان و تصویب افزایش قیمت ها، ورود شرکت های سیمانی به بورس کالا که در سال گذشته به کندی انجام می‌شد در شرایط فعلی سرعت گرفت و هر هفته حدود دو یا سه شرکت سیمانی آماده فعالیت در بورس کالا هستند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1070.bos