شماره: 1067 تاریخ : 1390/04/25-12:00:00

ورود آپشن سهام به بورس تا پایان تابستان

معاون توسعه و برنامه‌ریزی شرکت بورس از راه‌اندازی ابزارهای جدید تا پایان تابستان خبر داد.

 

به گزارش روز شنبه شبکه تحلیلی، خبری بانک و صنعت :علی سنگینیان، به ایجاد ابزارهای جدید در بورس تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توسعه بازار اوراق آتی سهام جزو برنامه‌های اصلی شرکت بورس است که در این راستا اوراق آتی روی سبد سهام شاخص30 شرکت بزرگ بورسی منتشر و پیشنهاد شرکت بورس در سازمان به صورت مشترک دنبال می‌شود.

وی افزود: مقررات و دستورالعمل این ابزار طراحی شده است و منتظریم تا سازمان بورس دستورالعمل آن را ابلاغ کند. او اضافه کرد: همچنین قراردادهای اختیار معامله سهام (آپشن) از دیگر برنامه‌های شرکت بورس است که دستورالعمل آن تهیه و به هیات مدیره سازمان بورس ارسال شده است. نرم‌افزار لازم به صورت موازی در حال تهیه است که طبق برنامه قرار است در شش ماهه ابتدایی سال در بورس راه‌اندازی شود.

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1067.bos