شماره: 1059 تاریخ : 1390/04/25-12:00:00

اتصال گروهی کارت های سوخت به کارت های بانکی در استان سمنان

بانک ملت استان سمنان با هدف ترویج فرهنگ پرداخت های الکترونیک، نسبت به اتصال گروهی کارت های سوخت به کارت های بانکی اقدام کرد.

 

به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت به نقل از ستاد پشتیبانی کارت سوخت روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب   استان سمنان با هدف تسهیل و تسریع در امور، رعایت بهداشت و رفاه حال مشتریان، کارت های سوخت کارکنان نیروی انتظامی همچنین کارکنان استانداری سمنان را در محل کار آنان، به کارت های بانکی متصل کرد.

در عین حال، با تعامل با کارکنان پشتیبانی سوخت استان سمنان، شارژ کیف پول کارت هوشمند سوخت اهالی استان، در جایگاه های سوخت انجام می شود.

در همین حال، کارشناسان ستاد پشتیبانی کارت سوخت در تماس با مدیریت شعب استان سمنان، از این اقدامات قدردانی و راهکارهای اجرای هرچه بهتر اجرای طرح را برای کارشناسان این مدیریت تشریح کردند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1059.bos