شماره: 1054 تاریخ : 1390/04/25-12:00:00

نماد معاملاتی بانک دی در فرابورس بازگشائی شد

در عرضه اولیه دیروز تعداد 11 میلیون 442 هزار سهم این بانک به ارزش 15 میلیارد و 500 میلیون ریال دادوستد شد.

تهران - شبکه تخصصی بانک وصنعت، نماد معاملاتی بانک دی ، به عنوان سومین بانک و با قیمت هر سهم 1499 ریال در فرابورس بازگشائی شد.

 

به گزارش شبکه تخصصی بانک و صنعت، بر این اساس ، از این پس متقاضیان خرید یا فروش سهام این بانک می بایست صرفا با مراجعه به کارگزاری های سازمان بورس و از طریق بازار فرابورس ، نسبت به خرید یا فروش سهام این بانک اقدام نمایند.
طبق اعلام مدیریت بانک دی ، فرزندان معزز شهدائی که از طریق مؤسسه اندوخته شاهد سهامدار بانک شده اند نیز پس از اتمام مراحل افزایش سرمایه بانک و توزیع اوراق سهام بانک که احتمالا سه ماه آینده خواهد بود ، خواهند توانست نسبت به فروش سهام خود در بانک دی از طریق کارگزاریهای سازمان بورس، اقدام نمایند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1054.bos