شماره: 1030 تاریخ : 1390/04/22-12:00:00

افزایش 195 میلیارد ریالی بودجه صنایع دستی

معاون صنایع دستی کشور سهم صنایع دستی از بودجه پارسال را 5 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : سهم این بخش دربودجه امسال به200 میلیارد ریال افزایش یافته است.

 به گزارش روز پنج شنبه شبکه تخصصی بانک و صنعت، خانم دانیالی با بیان اینکه امسال با تحول اساسی در بخش اختصاص بودجه به صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور روبرو هستیم افزود بودجه امسال صنایع دستی کشور در سه بخش راه اندازی بازارچه های دائمی صنایع دستی، حمایت ازمشاغل خانگی و تشویق و حمایت از صادرات صنایع دستی تعریف شده است.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت سهم بازارچه ها 100 میلیارد ریال، حمایت از مشاغل خانگی و تشویق وحمایت از صادرات هرکدام 50 میلیارد ریال تعیین شده است.
تاکنون 250 رشته صنایع دستی درکشور شناسایی شده که بیش از 196 نوع از آنها بومی استان اصفهان است.
هم اکنون12هزار هنرمند اصفهانی با گرفتن پروانه فعالیت از معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ، فعالیت دارند، به طوریکه 98 درصد آثار مینا و قلمکار ، 85 درصد آثار قلمزنی و70 درصد خاتم کشور با دستان هنرمند آنان خلق می شود.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/1030.bos