شماره: 518950 تاریخ : 1399/06/15-04:35:17

‍ بازدید مدیرعامل بیمه ایران از فرایند آزمون سراسری شایستگی کارکنان

با توجه به برگزاری آزمون شایستگی از سوی کمیته انتصابات شرکت، دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران با حضور در دانشگاه علم و فرهنگ و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، نحوه برگزاری و فرایند آزمون شایستگی کارکنان را بررسی کرد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، بر اساس اهداف مقرر برای این آزمون، تمامی ارتقاء و انتصابات شرکت در چارچوب و سازوکار مصوب هیات مدیره با احراز شایستگی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از سوی کمیته انتصابات صورت میپذیرد.

مدیرعامل بیمه ایران در این بازدید از استقبال و حضور حداکثری کارکنان بیمه ایران در این آزمون تشکر نموده و اعلام کرد از این پس کلیه جابجایی ها و ارتقا و انتصابات در شرکت مستلزم موفقیت در این آزمون و طی روند مصاحبه و احراز عملکرد و شایستگی کارکنان صورت خواهد گرفت.
دکتر رضایی خاطرنشان کرد برگزاری این آزمون در سطح کشوری موفقیتی بزرگ برای نهادینه سازی اصل شایسته سالاری در شرکت است و در این میان مشارکت،اهمیت،توجه و حضور مدیران میانی و اجرایی شرکت از نقاط قوت این
آزمون محسوب میشود که در بخش مشارکت جویی و عیار امتیازات مکتسبه ملحوظ خواهد گردید.
این آزمون در کلیه استانها بصورت سراسری و همزمان راس ساعت 9/30روز جمعه چهاردهم شهریور آغاز شد و 70 درصد سوالات آزمون را مباحث مدیریتی و 30 درصد آنرا مباحث تخصصی بیمه در دو سطح مدیت پایه و مدیریت میانی تشکیل میداد.
در این بازدید اقایان زاهدنیا معاون فنی و اسماعیلی معاون برنامه ریزی و نوآوری و دکتر خدامی مدیرکل منابع انسانی شرکت ،مدیرعامل را همراهی میکردند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/‍-بازدید-مدیرعامل-بیمه-ایران-از-فرایند-ازمون-سراسری-شایستگی-کارکنان.bos