شماره: 310679 تاریخ : 1396/09/19-04:43:13

یک دستگاه حفاری غیر مجاز در اراضی روستای چیر شهرستان زنجان توقیف شد

یک دستگاه حفاری غیر مجاز در اراضی روستای چیر شهرستان زنجان طی روز گذشته با هماهنگی نیروی انتظامی این شهرستان شناسایی و توقیف شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت آب، مهندس سرمستی مدیر امور منابع آب شهرستان زنجان، با اشاره به حضور فعال اکیپ های گشت و بازرسی این امور در سطح شهرستان افزود: در راستای جلوگیری از حفر و بهره برداری غیر مجاز از منابع آبی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی با شناسایی یک دستگاه حفاری غیر مجاز در اراضی روستای چیر توسط اکیپ گشت و بازرسی این امور ، با اخذ دستور قضایی و هماهنگی صورت گرفته با نیروی انتظامی دستگاه حفاری غیر مجاز توقیف و به پارکینگ شرکت آب منطقه ای زنجان انتقال و مراحل رسیدگی قضایی آن آغاز شد. وی تصریح کرد: درجهت صیانت از منابع آبی، برخورد با متخلفان در این زمینه با قاطعیت صورت خواهد گرفت . 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/یک-دستگاه-حفاری-غیر-مجاز-در-اراضی-روستای-چیر-شهرستان-زنجان-توقیف-شد.bos