شماره: 488226 تاریخ : 1398/05/01-06:33:40

به‌منظور کاهش خسارت باغداران؛

کیفیت و کمیت تولید گردو با سرشاخه‌کاری افزایش یافت

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح سرشاخه‌کاری درختان گردو باهدف تغییر درختان بذری به ارقام دیربرگده، به‌صورت پایلوت در تعدادی از استان کشور در حال اجرا است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، داراب حسنی، مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اجرای طرح سرشاخه‌کاری در کشور افزود: در این طرح سرشاخه کاری یا همان پیوند ارقام برتر و اصلاح‌شده، بر روی تنه درختان کم ثمر انجام می‌شود تا پس از رشد، کیفیت و کمیت محصول افزایش‌یافته و درختان در مقابل تنش سرمای دیررس بهاره هم تحمل بیشتری داشته باشند.

وی افزود: در این طرح ارقام اصلاح‌شده‌ای که حدود 15 تا 20 روز دیربرگده‌تر هستند، بر روی درختان بذری با سن تا حدود 30 تا 50 ساله پیوند زده می‌شوند؛ درنتیجه تاج ایجادشده از طریق سرشاخه کاری دیربرگ و پر محصول خواهند شد و درنهایت باغداران شاهد افزایش کیفیت و کمیت تولید محصول خود خواهند بود.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات گردو در کشور بالغ‌بر 150 هزار هکتار است، افزود: از این سطح حداقل یک‌سوم برای سرشاخه کاری پیش‌بینی می‌شود.

حسنی با اشاره به اینکه با انجام سرشاخه‌کاری خسارت سرمازدگی بهاره به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، گفت: عملکرد در واحد سطح نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک ادامه داد: مزیت دیگر استفاده از رقم یا ارقام برتر افزایش یکنواختی، کیفیت و بازارپسندی محصول است.

وی با اشاره به اینکه در باغبانی امکان تکثیر رویشی مزیتی است که با آن امکان ازدیاد درختان پربار و باکیفیت فراهم است، گفت: درختان پیوندی علاوه بر موارد ذکرشده، زود بارده‌تر نیز هستند.

حسنی اضافه کرد: تاکنون در این طرح بیش از 200 نفر آموزش‌دیده‌اند که می‌توانند این برنامه را در استان‌های مختلف کشور با سرعت بیشتری پیگیری و اجرا کنند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/کیفیت-و-کمیت-تولید-گردو-با-سرشاخه‌کاری-افزایش-یافت.bos