شماره: 518833 تاریخ : 1399/06/12-05:48:23

کارگروه همکاری های ایران و روسیه در حوزه ICT برگزار شد

دومین جلسه کارگروه همکاری های ایران و روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، در دومین جلسه کارگروه همکاری های ایران و روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز با حضور نمایندگانی از دو کشور کار خود را به سرانجام رساند، پیشنهادات برنامه همکاری MOM (Minutes of Meeting) در زمینه های پنج گانه امنیت سایبری، شهر هوشمند، آموزش، اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک شناسایی و مورد بهره برداری قرار گرفت و مقرر شد با امضای دو طرف در دو سند جداگانه به تهران و مسکو ارسال شوند.

در این رویداد که به دنبال یادداشت تفاهم نامه امضا شده میان وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و مخابرات، توسعه دیجیتال و ارتباطات جمعی روسیه در سال 1396 برگزار شد، از جانب سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر قدیری، مدیرکل دفتر امور بین الملل و از سمت طرف مقابل، دیمیتری کاراندین، مشاور پروژه های بین المللی مرکز تحلیلی دولت فدراسیون روسیه هدایت و راهبری نشست را به عهده داشتند.

در این نشست که به دلیل پاندمی بیماری کووید-19 به صورت آنلاین برگزار شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وجود زمینه های مناسب همکاری میان دو کشور دوست و اهمیت موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، دولت الکترونیکی، شهر هوشمند و توسعه کسب و کارهای نوین نسبت به ایجاد زمینه های همکاری موثر اعلام آمادگی کرد ودر خصوص سایر حوزه هایی که کمتر مورد توجه قرارگرفته اند اما حائز اهمیت هستند اعلام نیاز به تفاهم در لایه های کارشناسی کرد.

نخستین جلسه کارگروه همکاری های مشترک ایران و روسیه در حوزه ICT با هدف تعمیق همکاری بخش دولتی و خصوصی دو کشور سال گذشته در قالب کمیسیون اقتصادی دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراسیون روسیه در تهران برگزار شد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/کارگروه-همکاری-های-ایران-و-روسیه-در-حوزه-ICT-برگزار-شد.bos