شماره: 312511 تاریخ : 1396/10/09-12:59:48

هواپیماهای جدید ایران ایر همچنان تحت پوشش کامل بیمه ایران

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، 2 فروند دیگر از هواپیماهای جدید خریداری شده توسط هما از نوع ATR72-600 که امروز وارد کشور شدند تحت پوشش بیمه کامل بدنه، مسئولیت ثالث و سرنشین بیمه ایران قرار گرفتند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/هواپیماهای-جدید-ایران-ایر-همچنان-تحت-پوشش-کامل-بیمه-ایران.bos