شماره: 518816 تاریخ : 1399/06/12-03:41:14

نگاهی بر نقش و کارکرد صندوق بیمه بیکاری در بحران کرونا

پانزدهمین گزارش از سلسله گزارش های مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ارتباط با کرونا منتشر شد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از سازمان تامین اجتماعی، این گزارش، تحت عنوان «حمایت از بیمه شدگان بیکارشد? سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا»، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ به تحریر درآمده است تا ضمن تبیین نقش و کارکرد صندوق بیمه بیکاری در بحران کرونا، تجربه راه اندازی سامانه بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیکاری در شرایط کرونا را، که جزء مهمی از سیاست های حمایتی اعلام شده توسط ایران در مواجهه با کرونا بوده است، با تمام جزئیات ارائه دهد.

این گزارش از دو بخش کلی تشکیل شده است. بخش اول در 5 فصل عمدتاً به شناخت اولیه و شرایط پایه قبل از بحران کرونا در حوزه بیمه بیکاری اختصاص دارد. در این بخش تلاش شده تا شناخت اولیه ای از ماهیت و کارکرد طرح های بیمه بیکاری، استانداردهای بین المللی مرتبط با آن، ویژگی های طرح در ایران و کشورهای منتخب، و درنهایت وضعیت صندوق بیمه بیکاری ایران قبل از وقوع بحران کرونا (بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس) حاصل شود. در بخش دوم گزارش (فصول 6 تا 8) به طور ویژه به کارکرد طرح های بیمه بیکاری در کشورهای منتخب در هنگام بحران کرونا پرداخته شده و تجربه ایران از نظر نحوه راه اندازی سامانه بیمه بیکاری، شرایط احراز و رسیدگی در شرایط بحران، نحوه محاسبه مقرری و منابع پرداخت آن، و اطلاعات توصیفی مقرری بگیران مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت، پس از جمع بندی در خصوص نقاط قوت و ضعف این تجربه، درس هایی برای آینده و راهکارهای پیش رو در خصوص چالش های گفته شده طرح بیمه بیکاری ارائه شده است.
این گزارش، از نظر مطالعه مقایسه ای، اولین مجموعه منسجم از تجارب 22 کشور دارای طرح بیمه بیکاری (با احتساب ایران) از چهار قاره جهان در ارتباط با اقدامات و تسهیلات در حوزه بیمه بیکاری در شرایط بحران کرونا است که از منابع گسترده ای بهره گرفته و یک طبقه بندی از تمامی اقدامات کشورها در این عرصه ارائه کرده است. یکی دیگر از مزیت های گزارش ارائه ویژگی های طرح های بیمه بیکاری در این کشورها در بخش اول است که امکان مقایسه تغییرات ایجادشده در اثر کرونا را با وضعیت عادی می دهد. همچنین، این گزارش، با بیان جزئیات مربوط به پرداخت مقرری بیکاری در ایران در شرایط کرونا، که پیش ازاین به صورت یکپارچه گردآوری نشده بود، به بسیاری از سؤالات و ابهامات در این خصوص پاسخ می دهد. درنهایت، این گزارش حاوی آموزه های سیاستی است که می تواند به کارآمدی و ارتقای سیاست گذاری ها در این حوزه کمک کند.

علاقه مندان برای دریافت و مطالعه این گزارش می توانند به سایت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مراجعه کنند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/نگاهی-بر-نقش-و-کارکرد-صندوق-بیمه-بیکاری-در-بحران-کرونا.bos