شماره: 350735 تاریخ : 1397/03/23-07:02:45

گزارش

نقش بازار سرمایه در ایجاد اشتغال

در دنیای اقتصاد و محیط پیرامون خود کلمه بازار سرمایه را زیاد می‌شنویم. بازار سرمایه می‌تواند تاثیر گزار بر عرصه‌های مختلف باشد. در این گزارش سعی کرده‌ایم تاثیر بازار سرمایه بر ایجاد اشتغال را بررسی کنیم.

بانک و صنعت؛

بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه، بازاری است که با واگذاری وام‌های بلند‌مدت سر و کار دارد. این بازار، سرمایه‌های کاری و ثابت در اختیار صنایع قرار می‌دهد و برای بدهی‌های میان‌مدت و بلند‌مدت دولت، اعتبار مالی تهیه می‌کند. در بازار سرمایه سهام‌های معمولی، اسناد قرضه شرکت‌ها و اوراق بهادار دولتی معامله می‌شوند.

 

بازار سرمایه مکانیزم مبادلاتی

بازار سرمایه به‌عنوان واسطه‌ای بین پس‌انداز‌کننده‌ها و سرمایه‌گذارها به کار می‌رود. پس‌انداز‌کننده‌ها افرادی هستند که سرمایه را قرض می‌دهند و سرمایه‌گذارها هم افراد یا شرکت‌هایی هستند که این بودجه را قرض می‌گیرند. پس‌انداز‌کننده‌هایی که تمامی درآمد خود را خرج نمی‌کنند «واحدهای مازاد» نامیده می‌شوند و وام‌گیرنده‌ها هم تحت عنوان «واحد‌های کسری» شناخته می‌شوند. بازار سرمایه مکانیزم مبادلاتی‌ای است که بین واحدهای مازاد و واحدهای کسری صورت می‌گیرد و مجرایی است که از طریق آن واحد‌های مازاد، بودجه‌ی مازاد خود را به واحدهای کسری قرض می‌‌دهند.

همچنین شرکت‌های کارگزاری هم وجود دارند که سرمایه فراهم نمی‌کنند، اما سهام و اوراق‌ قرضه را پذیره‌نویسی می‌کنند و به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا سهام و اوراق قرضه‌ی خود را به فروش برسانند. شرکت‌های سهامی مشترک می‌توانند برای دارایی‌ها و سرمایه‌ی‌های ثابت و کاری خود تقاضای بودجه کنند.

بازار سرمایه نقش مهمی در به کار اندازیِ پس‌اندازها در سرمایه‌گذاری‌های پربازده، به هدف توسعه تجارت و صنعت دارد. در نتیجه، بازار سرمایه به جذب سرمایه و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند. 

 

نرخ بیکاری مطلق در ایران

با توجه به آن که نرخ بیکاری مطلق در ایران  3 میلیون و 226 هزار نفر  باید به ظرفیت های بازار سرمایه برای ایجاد اشتغال توجه ویژه کرد.

 

نظریه رشد کلاسیک

رابطه بین واسطه گری مالی و رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر به عنوان یکی از محورهای اصلی در ادبیات توسعه

مالی مطرح شده است. براساس این ادبیات، بخش مالی نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی دارد و به دلیل ایفای نقش واسطه‌ای در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصادی از طریق کاهش هزینه تأمین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آنها، سهم عمده‌ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. علاوه بر ادبیات توسعه مالی، نظریه‌های رشد کلاسیک های جدید )لوکاس، رومر، ریبلو، گراسمن و هلپمن(  نیز به صورت ضمنی بر اهمیت تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تأکید کرده و معتقدند که کارکردهای مالی از دو کانال، انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارند. از سوی دیگر، براساس تئوری و نظریه های اقتصادی، رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری بر افزایش اشتغال تاثیرگذار است. بنابراین براساس مبانی نظری موجود، توسعه مالی به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و به صورت غیرمستقیم بر افزایش اشتغال تأثیر می‌گذارد.

در پایان می‌توان گفت با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن می‌تواند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور داشته باشد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/نقش-بازار-سرمایه-در-ایجاد-اشتغال.bos