شماره: 519508 تاریخ : 1399/06/25-10:48:19

مصوبه ستاد تنظیم بازار در مورد کود و سم کشاورزی

ستاد تنظیم بازار در مورد کود و سم کشاورزی مصوبه ای به تصویب رساند.

به گزارش بانک و صنعت، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که با توجه به تاثیر نهاده های کشاورزی مانند کود و سم بر محصولات کشاورزی به خصوص محصولات باغی، بانک مرکزی تامین ارز نهاده های پایه مانند کود و سم را با اولویت ویژه انجام دهد.

گفتنی است هفته گذشته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری نشستی راهکارهای تامین پایدار کود و سم محصولات کشاورزی را با حضور وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار داد.

جعفر سرقینی در این نشست مشترک، آمادگی شرکت ملی صنایع مس ایران برای تامین کود فسفاته مورد نیاز کشاورزان را نیز اعلام کرد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/مصوبه-ستاد-تنظیم-بازار-در-مورد-کود-و-سم-کشاورزی.bos