شماره: 488956 تاریخ : 1398/05/13-05:07:58

مصرف برق کشور دوباره از 56 هزارمگاوات فراتر رفت

مصرف برق کشور دیروز از مرز 56 هزار مگاوات عبور کرده و به 56 هزار و 338 مگاوات رسید و این درحالی است که روند مصرف در هفته گذشته در محدوده 55 هزارمگاوات باقی مانده بود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، افزایش تدریجی دمای هوا در برخی نقاط کشور سبب شد میزان مصرف برق براساس تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران به 56 هزار و  338مگاوات برسد این درحالی است که میزان مصرف در مدت مشابه پارسال (12 مردادماه) 49 هزار و 534 مگاوات بوده که بیانگر رشد بیش از 6 هزار مگاواتی نسبت به سال قبل است.

کل مبادلات برق کشور در 12 مردادماه یک هزار و 641 مگاوات بوده که سهم صادرات یک هزار و 356 مگاوات و سهم واردات 285 مگاوات بوده است.

میزان مصرف برق توسط صنایع در 12 مردادماه 3 هزار و 713 مگاوات گزارش شده است .

میزان ذخیره نیروگاه‌ها نیز یک هزار و 283 مگاوات گزارش شده است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/مصرف-برق-کشور-دوباره-از-56-هزارمگاوات-فراتر-رفت.bos