شماره: 248113 تاریخ : 1395/08/12-05:25:46

گزارش تصویری

غرفه های شرکت کننده در نمایشگاه تراکنش ایران ITE 2016

شماره دو

تصاویری از غرفه شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه تراکنش ایران ITE 2016

 

 

ساب - sab

 

اسوه ایران

 

گسترش صمت

 

AMP

 

ایده تک - EDIATIS

 

سایان کارت

 

دلتا گلوبال - DeltaGlobal

 

لاله کامپیوتر

 

فناوران توسعه امن ناجی

 

مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران


URL: http://www.bankosanat.ir/News/غرفه-های-شرکت-کننده-در-نمایشگاه-تراکنش-ایران-ITE-2016-2.bos