شماره: 519125 تاریخ : 1399/06/18-12:10:18

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به 150 میلیون تن می رسد

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از طراحی سیاست های جدید توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در افق 1405 با اجرای طرح های راهبردی، پیشران و خوراک ترکیبی به سالانه 150 میلیون تن خواهد رسید.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی با مروری بر اهداف جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی،افزود: با برنامه ریزی های راهبردی که انجام شده، این نوید را می توان داد که صنعت پتروشیمی به سمت هوشمندسازی بیشتر سوق پیدا کرده و بر این مبنا مسیر توسعه این صنعت تاب آوری بالاتر و آسیب پذیری کمتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه با تکمیل طرح های فعال و در حال اجرا در قالب جهش دوم و سوم و اجرای راهبردهای برنامه ریزی شده تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور به 134 مجتمع و ظرفیت تولید به 150 میلیون تن در سال 1405 می رسد، افزود: با سیاست گذاری های انجام شده تعریف طرح های جدید پتروشیمی به سمت استفاده از خوراک های پایه این صنعت نظیر متانول سوق داده خواهد شد.

توسعه طرح های پلی پروپیلنی با دانش فنی ایرانی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر نقش پررنگ و تأثیرگذار شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در مسیر توسعه هوشمند و پایدار صنعت پتروشیمی، تأکید کرد و گفت: براثر تلاش های شرکت پژوهش و فناوری در تأمین کاتالیست های مهم، کشور از واردات بی نیاز و اتفاق های بسیار مهم و ارزنده ای در این حوزه محقق می شود.

محمدی با بیان اینکه توسعه طرح های تولید پروپیلن در بخش های فرآیندی و تأمین کاتالیست های مورد نیاز هم اکنون با دانش فنی ایرانی در مجتمع های پتروشیمی اجرا می شود، افزود: واحد نیمه صنعتی تولید پروپیلن از متانول در منطقه ماهشهر و واحد پلی پروپیلن صنعتی در مرکز اراک فعال شده اند.

به گفته وی، دو واحد فعال شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در ماهشهر و اراک به زودی آماده بازدید سرمایه گذاران است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/ظرفیت-تولید-صنعت-پتروشیمی-به-150-میلیون-تن-می-رسد.bos