شماره: 308733 تاریخ : 1396/08/22-08:51:16

عکس

سلسله نشست های جانبی نمایشگاه ارمنستان و ایران

فرهنگ کورا - ارس در شمال غرب ایران بعد از یانیق

بانک و صنعت ؛

 

 

 

 

 

 

 

عکاس: مریم قنبر زاده


URL: http://www.bankosanat.ir/News/سلسله-نشست-های-جانبی-نمایشگاه-ارمنستان-و-ایران.bos