شماره: 353965 تاریخ : 1397/05/18-02:00:30

سرمایه شرکت بیمه میهن به 1500 میلیارد ریال افزایش یافت

با مجوز های سازمان ثبت اسناد تجاری و بورس اوراق بهادار کشور،سرمایه شرکت بیمه میهن از803 میلیارد ریال به 1500میلیارد ریال افزایش یافت .

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از  روابط عمومی بیمه میهن،  شرکت بیمه میهن به استناد مصوبه هیأت مدیره شرکت در تاریخ 1397/05/18 و اختیارات تفویض شده بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/28 پس از طی مراحل افزایش سرمایه و به استناد مجوزهای سازمان ثبت اسناد تجاری و بورس اوراق بهادار، سرمایه شرکت بیمه میهن از مبلغ 803 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال افزایش یافت.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/سرمایه-شرکت-بیمه-میهن-به-1500-میلیارد-ریال-افزایش-یافت.bos