شماره: 445424 تاریخ : 1397/10/19-11:54:14

حسینی:

سرفصل سایر هزینه در لایحه بودجه 98 شفاف است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی با وجود انتقادات به سر فصل سایر هزینه ها درلایحه بودجه سال 98 می گوید این سرفصل شفاف و قابل پیگیری است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به سرفصل سایر هزینه ها در لایحه بودجه سال 98، گفت: با توجه به اینکه چندین سال نظام بودجه ریزی کشور براساس برنامه، فصل، امر تدوین شده است در حال حاضر تلاش داریم به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت می کنیم ، بنابراین می طلبد که ساختارهای بودجه کلا تغییرکند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجایی که فلسفه بودجه نویسی براساس قانون برنامه و بودجه مصوب سنوات قبل است از این رو باید اصول را رعایت کنیم.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی توضیح داد: برای اینکه بتوانیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  را که براساس فعالیت ها، قیمت تمام شده و میزان هزینه های اجتناب ناپذیر یک دستگاه اجرایی صورت گیرد، تفاهم نامه ها تهیه و به نوعی به امضا می رسد از این طرف بودجه را در فصول و امور مختلف طبقه بندی کنیم که کار بسیار سختی بود.

وی با اشاره به فصل های مختلف بودجه سنواتی کشور، ادامه داد: در حال حاضر در بودجه ضمن اینکه هزینه را می نویسیم حقوق و دستمزد را از آن جدا می کنیم، در واقع فصل یک جدا شده، فصل 6 در خصوص بیمه را در ردیف های دیگر دیده ایم و جدا کرده ایم، باقی هزینه ها در سرفصل سایر هزینه ها لحاظ شده است.

سرفصل سایر هزینه ها غیر شفاف نیست

حسینی با تاکید براینکه سرفصل سایر هزینه ها غیر شفاف نیست، بیان داشت: به استناد ماده 19 و 21 قانون برنامه و بودجه دستگاه ها موکلف به مبادله موافقنامه اند، در موافقنامه ها که هر دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت استان خود مبادله می کند اعداد و ارقام هزینه ها به طور شفاف براساس فصول 20 گانه توزیع می شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سرفصل سایر هزینه های قابلیت رصد دارد، ادامه داد: مبنای نظارت، تخصیص و هزینه دستگاه قرار می گیرد، ما در جایگاه سایر، هزینه ها را  طبقه بندی و از تعدد فصول هزینه جلوگیری کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  در پیوست های دیگر هزینه ها تا اندازه ای مشخص تر شده است،اظهار داشت: تعداد ردیف متفرقه برای دستگاه های خاص در بودجه 98 کم کردیم آنها را در قالب سایر در ردیف سایر هزینه برای دستگاه لحاظ کردیم برای آن درآمد و هزینه یک ماموریت خاص به دستگاه داده ایم آن عدد نمی تواند در قالب فصول حقوق و دستمزد بنشیند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/سرفصل-سایر-هزینه-در-لایحه-بودجه-98-شفاف-است.bos