شماره: 521367 تاریخ : 1399/07/24-10:33:04

رشد 47 درصدی تعداد جواز های تاسیس صادره در نیمه اول 99

بر اساس گزارش اعلام شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد جواز تاسیس صادره در شش ماهه اول امسال رشد 47 درصدی را ثبت نموده است.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این بازه زمانی تعداد 18 هزار 766 جواز تاسیس در بخش های مختلف صنعتی کشور صادر شده است.
بنابراین گزارش تعداد پروانه های بهره برداری صادره با 3 هزار و 55 مورد نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته، رشد 1.4 درصدی داشته است.
همچنین در این مدت تعداد پروانه های اکتشاف با 472 افزایش 8 درصدی را در این بخش ثبت نموده است.
طبق اعلام معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد گواهی کشف در حوزه معدن با 242 مورد رشد 1.3 درصدی را ثبت نموده است.
در 6 ماه نخست سال 99 و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه های بهره برداری حوزه معدن با 309 مورد رشد 7.7 درصدی داشته است.
در این گزارش میزان افزایش تعداد پروانه های صنفی صادره با 287 هزار و 101 مورد رشد 58.7 درصدی را نشان می دهد.
در نیمه اول امسال تعداد گواهی امضای الکترونیکی با 114 هزار و 905 مورد افزایش 54 درصدی داشته است.
براساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادره با 16 هزار و 265 مورد رشد 194.7 درصدی را ثبت نموده است.
در بازه زمانی شش ماهه اول سال 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه های فنی و مهندسی رشد 1.3 داشته و تعداد پروانه های بهره برداری نرم افزاری افزایش 27.3 درصدی را نشان می دهد.
این گزارش حاکیست تعداد پروانه های پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی رشد 200 و تعداد پروانه های و توسعه افزایش 12 درصدی داشته اند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/رشد-47-درصدی-تعداد-جواز-های-تاسیس-صادره-در-نیمه-اول-99.bos