شماره: 519218 تاریخ : 1399/06/19-01:39:59

دهم آبان ماه آخرین مهلت ارسال مقالات بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه

بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع «ریسک های نوظهور در صنعت بیمه؛ فرصت ها و چالش ها» در آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد. صاحب نظران و مشارکت کنندگان علمی می توانند حداکثر تا تاریخ 10 آبان ماه، مقالات خود را پیرامون محورهای تعیین شده، به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، محورهای اصلی و فرعی بیست و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه به شرح زیر اعلام شده است و سایر اطلاعات تکمیلی در خصوص برگزاری همایش متعاقباً اعلام خواهد شد.

محورهای اصلی همایش
ریسک بیماری های اپیدمی و پاندمی (نظیر کووید 19)
ریسک تغییر اقلیم
ریسک فناوری اطلاعات

محورهای فرعی همایش

- تاثیرپذیری کوتاه مدت و بلندمدت صنعت بیمه ایران و جهان از ریسک های نوظهور (بیماری های اپیدمی و پاندمی، تغییر اقلیم و فناوری اطلاعات) و راهکارهای مواجهه صنعت بیمه با آن ها
- مدیریت ریسک های نوظهور (بیماری های اپیدمی و پاندمی، تغییر اقلیم و فناوری اطلاعات)
- مدیریت پیشگیرانه خسارت در مواجهه با ریسک های نوظهور(بیماری های اپیدمی و پاندمی، تغییر اقلیم و فناوری اطلاعات) و طراحی الگوی کنترل ریسک تغییرات فرایند بیمه گری و مدل کسب وکار شرکت های بیمه در مواجهه با ریسک های نوظهور (بیماری های اپیدمی و پاندمی، تغییر اقلیم و فناوری اطلاعات)
- نحوه ارزیابی و تحلیل ریسک های نوظهور (بیماری های اپیدمی و پاندمی، تغییر اقلیم و فناوری اطلاعات) و چگونگی افشاء و ارائه آن در گزارشات مالی، ذخیره گیری و سرمایه گذاری شرکت های بیمه
- محصولات جدید بیمه ای برای پوشش ریسک های نوظهور (بیماری های اپیدمی و پاندمی، تغییر اقلیم و فناوری اطلاعات) و محرک های تقاضای این محصولات
- توانمندسازی نیروی انسانی صنعت بیمه در مواجهه با ریسک های نوظهور (بیماری های اپیدمی و پاندمی، تغییر اقلیم و فناوری اطلاعات)
- الزامات و مسئولیت های حقوقی و مقرراتی در مواجهه با ریسک های نوظهور (بیماری های اپیدمی و پاندمی، تغییر اقلیم و فناوری اطلاعات)
- مدیریت ریسک دیجیتال شامل ریسک حمله سایبری، تعهدات در مقابل اشخاص ثالث، ریسک پویایی نیروی کار، ریسک تغییر فناوری، انطباق با قوانین، ریسک اتوماسیون سازی، تاب آوری کسب و کار، حکمرانی و امنیت داده
- تجزیه و تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شیوع بیماری های اپیدمی و پاندمی بر صنعت بیمه


URL: http://www.bankosanat.ir/News/دهم-ابان-ماه-اخرین-مهلت-ارسال-مقالات-بیست-و-هفتمین-همایش-بیمه-و-توسعه.bos