شماره: 520815 تاریخ : 1399/07/15-09:33:43

سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور اعلام کرد:

خروج نهاده های دامی از بنادر با مجوز وزارت جهاد کشاورزی است

سخنگوی ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص کالارسانی نهاده ها به مرغداری ها و دامداری ها اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار در اسفندماه سال گذشته مصوب کرد خروج همه نهاده های دامی از بنادر منوط به مجوز وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش بانک و صنعت، محمد رضا کلامی گفت: وزارت جهاد سامانه بازارگاه را راه اندازی کرده و در حال تکمیل آن است که در این سامانه مرغدار به صورت مستقیم نهاده را دریافت می کند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: این سامانه در حال رفع ایرادات و تکمیل شدن است و میتواند همه انحرافات ارز 4200 در نهاده ها را پوشش دهد و جلوی تخلفات گرفته شود.

کلامی افزود: تکلیف تنظیم بازار این است که در این سامانه بین تحویل محصول نهایی و تحویل نهاده باید ارتباط ایجاد شود و به کسی نهاده دامی داده می شود که کالای خود را به دولت و شبکه تحویل بدهد که این کار قطعا حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را تامین می کند.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/خروج-نهاده-های-دامی-از-بنادر-با-مجوز-وزارت-جهاد-کشاورزی-است.bos