شماره: 452088 تاریخ : 1398/01/08-02:16:26

حضور مدیر کل بیمه ایران استان فارس و تیم ارزیاب خسارت در پارکینگ توقف خودروهای آسیب دیده ناشی از سیل

مدیر کل بیمه ایران استان فارس و تیم ارزیاب خسارت در پارکینگ توقف خودروهای آسیب دیده ناشی از سیل حضور یافتند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، حضور مدیر کل بیمه ایران استان فارس و تیم ارزیاب خسارت در پارکینگ توقف خودروهای آسیب دیده ناشی از سیل در جهت تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارت زیاندیدگان.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/حضور-مدیر-کل-بیمه-ایران-استان-فارس-و-تیم-ارزیاب-خسارت-در-پارکینگ-توقف-خودروهای-اسیب-دیده-ناشی-از-سیل.bos