شماره: 519101 تاریخ : 1399/06/18-09:18:53

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 18 شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز سه شنبه 18 شهریور 99 در تمام مقاطع تحصیلی اعلام شد.

به گزارش بانک و صنعت، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی روز سه شنبه 18 شهریور را مشخص کرد.

جدول پخش آموزش ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه دهم ساعت 8 تا 8:30 هنرهای تجسمی
پایه دهم ساعت 8:30 تا 9 صنایع چوب
پایه دهم ساعت 9 تا 9:30 طراحی دوخت
ویژه برنامه ساعت 20:50 تا 21:45 پرسش مهر ریاست جمهوری

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه اول ساعت 10:45 تا 11:10 فارسی و نگارش
پایه دوم ساعت 11:10 تا 11:35 بازی و ریاضی
پایه سوم ساعت 11:35 تا 12 مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه چهارم ساعت12 تا 12:25 پیام ها و هدیه های آسمانی
پایه پنجم ساعت 12:25 تا 12:50 فارسی و نگارش
پایه ششم ساعت 13:15 تا 13:45 مطالعات و مهارت های اجتماعی

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
پایه هفتم ساعت 14:30 تا 15:00 مطالعات اجتماعی (من حق دارم)
پایه هشتم ساعت 15:00 تا 15:30 مطالعات اجتماعی (تعاون 1)
پایه نهم ساعت 15:30 تا 16 مطالعات اجتماعی (زمین مهد زیبای انسان ها)

متوسطه دوم

مقطع زمان درس
دوره آموزش مجازی توسعه مهارت های حرفه ای دبیران ساعت 16 تا 16:30 موضوع: (فیلمبرداری و تصویربرداری از صفحه نمایش)
پایه دهم رشته علوم تجربی ساعت 16:30 تا 17 زیست شناسی 1
پایه یازدهم رشته علوم تجربی ساعت 17 تا 17:30 زیست شناسی 2
پایه دوازدهم رشته علوم تجربی ساعت 17:30 تا 18 زیست شناسی 3
پایه دهم رشته علوم تجربی ساعت 20 تا 20:25 درس فیزیک 1
پایه دهم تمام رشته ها ساعت 20:25 تا 20:50 درس آمادگی دفاعی

URL: http://www.bankosanat.ir/News/جدول-پخش-مدرسه-تلویزیونی-سه-شنبه-18-شهریور-در-تمام-مقاطع-تحصیلی.bos