شماره: 388753 تاریخ : 1397/07/18-05:09:02

گزارش تصویری

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

گزارش تصویری از غرفه های مستقر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام 2018)

بانک و صنعت، 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 

تلکام 2018 و غرفه های مستقر در سالن ها

 


URL: http://www.bankosanat.ir/News/تلکام-2018-و-غرفه-های-مستقر-در-سالن-ها.bos