شماره: 309682 تاریخ : 1396/09/06-03:29:51

تاثیر فناوری های دیجیتال بر بهبود بهره وری بازار کار ایران

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران تاکید کرد : انقلاب دیجیتال در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی را با سرعت زیادی تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، خانم رویا طباطبایی یزدی گفت: تأثیرات اجتماعی - اقتصادی تکنولوژی میکروالکترونیک، از جمله رسانه هایی که حول فناوری های سیار و شبکه های اجتماعی تشکیل شده اند، نیازمند تعریف جدیدی از کار، فعالیت های اقتصادی و رقابت پذیری است.

ظرافیت این تکنولوژی برای افزایش رفاه در سازمان ها و اقتصادهای ملی غیرقابل انکار است. با این حال، نتایج این تغییرات اثرات مثبت و منفی بر بازار کار داشته است.
وی تصریح کرد : دو دهه سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه کمی و کیفی آموزش عالی، فرصت مناسبی برای نیروی تحصیلکرده جوان با ظرفیت بسیار زیاد جهت یادگیری و مدیریت فناوری های دیجیتال ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، فقدان سرمایه گذاری کافی در تولید محصولات دیجیتال، کشور ما را با چالش توانایی ورود موثر به بازارهای جهانی در حال رشد ICT روبرو کرده است.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت : تمرکز جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در زمینه فناوری های دیجیتال، ریشه در نقش موثر آن در تسهیل ارتباطات و تغییر سبک زندگی و همچنین مزایای اقتصادی دارد.

به لطف این تکنولوژی، چارچوب کلاسیک توسعه در حال تغییر از رویکرد سرمایه محور به رویکرد دانش محور است. 
وی گفت : برای این منظور، دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است فناوری را از طریق حمایت از شرکت های تولیدی دانش بنیان، بومی‌سازی کند. علاوه بر این، ارتقای بهره وری در بخش عمومی از طریق مدیریت دانش در اولویت قرار داده شده است، که در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد یک مرکز تعالی بزودی به دبیرخانه APO ارائه خواهد شد.
خانم طباطبایی یزدی اثار مورد انتظار فناوری های دیجیتال در بازار کار جمهوری اسلامی ایران را به این شرح تبیین کرد:


1. افزایش تقاضا برای نیروی کار تحصیل کرده دارای توانایی برنامه ریزی، تصمیم گیری و مدیریت فناوری.
2. کاهش قراردادهای کاری مادام العمر که راه را برای مشاغل پاره وقت، خود اشتغالی و قراردادهای کار موقت باز کرده است.
3. سازمان ها و شرکت های بزرگ دولتی تمایل دارند پروژه ها را به شرکت های کوچک خصوصی دانش بنیان تخصیص دهند تا تعداد کارکنان خود را کاهش دهند.
4. افزایش تلاش برای هوشمندسازی تولید در بنگاه ها.
5. افزایش تقاضای آموزش مهارت های رایانه ای و فناوری اطلاعات موجب ایجاد مشاغل و موسسات بیشتری در این حوزه شده است.
6. افزایش تعداد مشاغل مربوط به فناوری اطلاعات در همه بخش های اقتصادی.
7. کاهش مشاغل در بخش تولید و افزایش تقاضا برای مشاغل خدماتی بر اساس فناوری های دیجیتال.
8. افزایش اثرات تکنولوژی دیجیتال در علوم مهندسی.

وی گفت: سازمان بهره وری اسیایی APO می تواند به تاثیرات تغییرات تکنولوژیکی در بازار کار از طریق برگزاری سمینارها، دوره ها و مطالعات مشاهدات چند کشوری به منظور به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق در این موضوع ها بپردازد:

1. آموزش و هدایت نیروی کار برای انطباق با تغییرات ناشی از فنآوری دیجیتال. این امر نیازمند توجه بیشتر به آموزش تکنولوژی دیجیتال به عنوان جزو ثابت تکامل محیط کار است.
2. سیاستگذاری در بخش های کشاورزی، تولیدی و خدماتی به منظور برجسته کردن نقش فناوری های دیجیتال در افزایش بهره وری و کارایی آن ها؛ موضوعاتی که پیرامون فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب صنعتی نسل چهارم شکل گرفته اند، مانند روند فعلی اتوماسیون و تبادل اطلاعات در فناوری های تولید.
3. سیاستگذاری و نظارت بر استفاده از تکنیک های دیجیتال برای محافظت از حریم خصوصی افراد، به ویژه در بخش خدمات، به منظور کسب اعتماد عمومی.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/تاثیر-فناوری-های-دیجیتال-بر-بهبود-بهره-وری-بازار-کار-ایران.bos