شماره: 348778 تاریخ : 1397/02/24-01:59:51

یادداشت

تاثیر فرهنگ‌سازی مالیاتی در اقناع افکار جامعه

یکی از مقوله‌های مطرح در سال‌های اخیر که میزان زیادی از تلاش‌های دولت و مسئولین بر آن معطوف شده بحث " مالیات" است. سازگاری با پیشرفت‌های عصر مدرنیته، لازمه ادامه زندگی و برخورداری از آسایش و آرامش است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ازآنجاکه اقناع افکار عمومی برای همکاری با دستگاه مالیاتی و مشارکت در پرداخت مالیات نیازمند ترویج فرهنگ مالیاتی و ایجاد اعتماد عمومی می‌باشد اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص مالیات بسیار حیاتی است.

اگر مودی مالیاتی و کلا افراد جامعه بدانند پولی که به‌عنوان مالیات به دولت می‌پردازند صرف آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی برای خودشان می‌شود با میل و رغبت حاضر به مشارکت در این امر می‌شوند.
پرداخت مالیات از سوی مودیان مشمول زمانی تحقق می یابد که آنان نیز از دلایل و فواید پرداخت آن آگاه باشند زیرا نگرش افراد در پرداخت مالیات ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ مالیاتی دارد به گونه ای که افزایش فرهنگ مالیاتی در کشور، افزایش پرداخت مالیات را سبب می شود.
استفاده از راهکارها و ابزارهای مهمی چون صداوسیما و تبلیغات شهری و محیطی فاکتورهای مهمی در امر فرهنگ‌سازی می‌باشند. استفاده از این ابزار و راه‌های فرهنگ‌سازی در جهت ایجاد اعتماد در مودیان مالیاتی و به‌تبع آن اقناع جامعه فرصت مغتنمی است که موجب خواهد شد تصویر خوبی از مالیات در ذهن مردم حک گردد.
مباحث اقناعی بیشتر از مباحث اثباتی اهمیت دارد، لذا رسانه‌ها باید بر موضوعاتی از قبیل چگونگی اخذ مالیات، تدابیر نظام مالیاتی برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها و مکانیسم اجرای این تدابیر برای تحقق عدالت مالیاتی تمرکز بیشتری نمایند.
مالیات به‌عنوان یک درآمد پایدار و مطمئن، کشور را به سمت استقلال و شکوفایی اقتصادی سوق می‌دهد.
بی‌شک تأثیر فرهنگ‌سازی در خصوص تمام مواردی که به عامه مردم مربوط می‌شود غیرقابل‌انکار می‌باشد و تجربه ثابت کرده چنانچه مودیان، اطلاع کافی و وافی در مورد آثار پرداخت مالیات داشته باشند با اشتیاق نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌نمایند.
در یک جمع‌بندی کلی، در رابطه با فرهنگ‌سازی مالیاتی، اقدامات اساسی در کشور صورت گرفته است که هر یک از این اقدامات، تصویری دارد و وقتی مجموعه این تصاویر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، در یک نگاه کلان، تصویر تحول را به شکلی مطلوب نمایان می‌سازد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/تاثیر-فرهنگ‌سازی-مالیاتی-در-اقناع-افکار-جامعه.bos