شماره: 519568 تاریخ : 1399/06/25-05:44:55

بیمه سرمد، حامی هنرمندان تا سال 1400

تفاهم نامه بیمه تکمیلی درمان هنرمندان با حضور مدیران بیمه سرمد و صندوق اعتباری هنر امضا شد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، تفاهم نامه بیمه تکمیلی درمان هنرمندان با بیمه سرمد با حضور سید حسین سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و مهندس مهدوی و دکتر کاتب مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه سرمد امضا شد.
به موجب این تفاهم نامه، صندوق اعتباری هنر قرارداد بیمه تکمیلی اعضای خود را برای سومین سال پیاپی با شرکت بیمه سرمد تمدید کرد. دوره قرارداد جدید از تاریخ اول تیر ماه 1399 تا اول تیر ماه سال 1400 است.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/بیمه-سرمد-حامی-هنرمندان-تا-سال-1400.bos