شماره: 519441 تاریخ : 1399/06/24-12:35:33

طی هفته گذشته

بانک مرکزی چین 34 میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق کرد

بانک مرکزی چین در طول هفته گذشته از طریق مداخله در بازار آزاد، 34 میلیارد دلار (230 میلیارد یوآن) نقدینگی را به طور خالص وارد بازارهای مالی این کشور کرد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از شین هوا، بانک مرکزی چین در طول هفته گذشته از طریق مداخله در بازار آزاد، 34 میلیارد دلار (230 میلیارد یوآن) نقدینگی را به طور خالص وارد بازارهای مالی این کشور کرد.

بانک خلق چین 620 میلیارد یوآن از 7 تا 11 سپتامبر از طریق قراردادهای بازخرید اوراق قرضه ذخیره بانک های تجاری به بازارهای مالی تزریق کرد و 390 میلیارد یوآن را با سررسید بازخرید اوراق قبلی توسط بانک های تجاری، از بازارها بیرون کشید.

قرارداد بازخرید اوراق قرضه ذخیره توافقی بین بانک مرکزی و بانک های تجاری است که طی آن بانک مرکزی اوراق قرضه بانک های تجاری را خریده و به ازای آن پول نقد به بازار تزریق می کند با این توافق که در موعد مشخصی این اوراق را به بانک ها بازپس بفروشد.

بانک مرکزی در بیانیه خود علت این اقدام را حفظ سطح پایداری از نقدینگی در بازارهای مالی اعلام کرد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/بانک-مرکزی-چین-34-میلیارد-دلار-به-بازارهای-مالی-تزریق-کرد.bos