شماره: 388541 تاریخ : 1397/07/17-12:38:55

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اولویت بازرسی کار صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه های کشور است

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اولویت بازرسی کار صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه های کشور است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، علی مظفری  مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نشست تخصصی بازرسان کار استان تهران که با حضور مدیر روابط کار، روسای ادارات، رییس بازرسی کار و تعدادی از مسئولان بازرسی ادارات زیر مجموعه استان تهران در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد، ضمن تشریح راهبردهای کلان حوزه بازرسی کار کشور و اهمیت و جایگاه اداره کل استان تهران، بر ضرورت ایجاد ساختارهای ایمنی در کارگاه های کشور تاکید کرد و گفت: مسئولیت تامین ایمنی کارگاه های کشور حسب مواد 91 و 95 قانون کار با کارفرمایان است و طبیعی است کسی که کسب و کار و فعالیت اقتصادی را ایجاد می کند باید خود پیش بینی الزامات ایمنی را نیز برای انجام کار ایمن لحاظ کند. 

دبیر شورای عالی حفاظت فنی بر ضرورت جذب بازرسان کار جدید در پست های بلاتصدی  تاکید کرد. 
مظفری با ذکر این موضوع که به استناد آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، کارفرمایان باید نسبت به بکارگیری مسئول ایمنی دارای صلاحیت حسب نوع فعالیت اقدام کنند؛ حضور مسئول ایمنی در یک کارگاه را نشان از درایت کارفرما و اهمیت وی به صیانت از منابع مادی و انسانی شاغل در آن کارگاه بیان کرد و افزود: برای نمونه حضور یک مسئول ایمنی در کارگاه های ساختمانی می تواند نقش موثری در این بخش ایفا نماید که عملاً برای کارفرما یک سرمایه گذاری ارزشمند محسوب می شود.

مدیر کل بازرسی کار بر الزام کارفرمایان در اجرای آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی تاکید کرد و از بازرسان کار خواست تا هیچ گونه اغماضی در این خصوص اعمال نکنند. 
وی همچنین با اعلام این موضوع که روند امکان سنجی الحاق به مقاوله نامه شماره 81 بازرسی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز و جلسات متعددی نیز در این خصوص با شرکای اجتماعی برگزار شده است؛ از ظرفیت آن مقاوله نامه برای توسعه بازرسی کار کشور با نگاه تبیین شاخص های استاندارد بین المللی در آن بخش خبر داد.
در  این جلسه همچنین به پرسش های مطروح توسط همکاران استان تهران در خصوص چالش های فرا روی فعالیت های تخصصی آنها پاسخ داده شد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/اولویت-بازرسی-کار-صیانت-از-نیروی-انسانی-شاغل-در-کارگاه-های-کشور-است.bos