شماره: 176352 تاریخ : 1394/09/14-09:30:59

آغازبه کار بیست ودومین همایش ملی وهشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه دربرج میلاد

بررسی توانگری وتوانمندی مدیریتی درصنعت بیمه از مهمترین اولویت های صنعت بیمه است

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت امیر صفری رئیس سندیکای بیمه گران گفت : هدف از  برگزاری این همایش اصلاح نقاط قوت و ضعف آئین نامه 69و90در خصوص توانگری مالی شرکتهای بیمه است.

وی تصریح کرد:  تاکیدبیمه مرکزی برتوانمند سازی شرکتهای بیمه است زیرا شرکتی که از نظر مالی دارای توانمند است از نظر مدیریتی هم توانمند است


URL: http://www.bankosanat.ir/News/اغازبه-کار-بیست-ودومین-همایش-ملی-وهشتمین-همایش-بین-المللی-بیمه-و-توسعه-دربرج-میلاد.bos