شماره: 521517 تاریخ : 1399/07/28-11:59:40

اعضای کمیته ملی واکسن کووید19 منصوب شدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای کمیته ملی واکسن کووید19 را منصوب کرد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از وبدا، در حکم سعید نمکی آمده است: جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی دودران، رییس محترم مرکز کار آزمائی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، جناب آقای دکتر مجید مختاری، عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهشتی درمانی شهید بهشتی، سرکار خانم دکتر سعیده فخر زاده، رییس محترم اداره خون و فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب می شوید.

وی افزود: انتظار می رود با هماهنگی و مشورت دیگر اعضای کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرمایید.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/اعضای-کمیته-ملی-واکسن-کووید19-منصوب-شدند.bos