شماره: 313157 تاریخ : 1396/10/17-11:20:51

اطلاعیه شماره 4: فراخوان بیمه گذاران یا ذینفعان بیمه نامه های عمر انفرادی شرکت بیمه توسعه که برای آنها خسارتی واقع شده است

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، الف بیمه گذاران یا ذینفعانی که برای آنها خسارتی واقع شده ( فوت ، غرامت پوشش های تکمیلی و ... ) و تاکنون درخواستی به شرکت بیمه توسعه ارایه ننموده اند:

ذینفع محترم خواهشمند است در صورت فوت بیمه شده با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از شعب بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایید:

1.     اصل بیمه نامه

2.     اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه استفاده کنندگان در صورت فوت بیمه شده.

3.     اصل و رونوشت گواهی انحصار وراثت بیمه شده متوفی ( در صورت عدم معرفی استفاده کننده به شرط فوت در بیمه نامه )

4.     اصل و رونوشت خلاصه گواهی فوت ، صادره از طرف اداره ثبت احوال .

5.     اصل و رونوشت گواهی فوت صادره توسط پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.

6.     اصل و رونوشت گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .( درصورتی که علت فوت حادثه باشد)

7.     اصل و رونوشت کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه بیمه شده .

8.     اصل تاییدیه شماره حساب شبای استفاده کنندگان که حتما توسط بانک مهر و امضا شده باشد.

بیمه گذار یا ذینفع محترم درخصوص سایر خسارت های احتمالی از قبیل نقص عضو یا ازکارافتادگی کامل و دایم ناشی از حادثه ، غرامت بیماری های خاص ، دریافت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و همچنین معافیت از پرداخت حق بیمه به دلیل ازکارافتادگی ، ضروری است پس از مراجعه به هر یک از شعب بیمه ایران و تعیین مدارک مورد نیاز متناسب با نوع خسارت ، مدارک مربوطه را به همراه مدارکردیف های 1 ، 7 و 8 تهیه و به همان شعب بیمه ایران که مراجعه نموده بودند ، تحویل فرمایید.

 ب  بیمه گذاران یا ذینفعانی که برای آنها خسارتی واقع شده و درخواست خود را پیش از این مستقیما به شرکت بیمه توسعه ارایه و رسید یا حواله از شرکت بیمه توسعه دریافت نموده اند:

بیمه گذار یا ذینفع محترم ، خواهشمند است با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از شعب بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه فرمایید:

1.     اصل رسید تحویل مدارک یا حواله دریافتی از شرکت بیمه توسعه

2.     اصل و رونوشت کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه بیمه شده یا ذینفعان بیمه نامه.

3.     اصل تاییدیه شماره حساب شبای استفاده کنندگان که حتما توسط بانک مهر و امضا شده باشد.

 ج  بیمه گذاران یا ذینفعانی که پیش از این بابت خسارت آنها توسط شرکت بیمه توسعه چک صادر گردیده است:

بیمه گذار یا ذینفع محترم ، ضروری است به منظور تعیین تکلیف و دریافت مبالغ چک های صادره شخصا و با در دست داشتن کلیه مدارک مربوطه و اصل چک های خود ، به ساختمان مرکزی شرکت بیمه توسعه واقع در تهران ‏- اتوبان شهید حقانی ‏- چهارراه جهان کودک ‏- ابتدای خیابان آفریقا مراجعه فرمایید.  


URL: http://www.bankosanat.ir/News/اطلاعیه-شماره-4-فراخوان-بیمه-گذاران-یا-ذینفعان-بیمه-نامه-های-عمر-انفرادی-شرکت-بیمه-توسعه-که-برای-انها-خسارتی-واقع-شده-است.bos