شماره: 520820 تاریخ : 1399/07/15-10:01:17

از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شد؛

اخطار نهایی به دوشرکت هواپیمایی بدلیل عدم رعایت پرتکل های بهداشتی

در راستای ضرورت اجرای مقررات ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی و شکایت مسافرین از پروازهای دو شرکت هواپیمایی، آخرین اخطار به این شرکت ها ابلاغ شد.

به گزارش بانک و صنعت، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در راستای ضرورت اجرای مقررات ابلاغی این سازمان در خصوص رعایت کامل کلیه پروتکل های بهداشتی در پروازها و گزارش وزارت بهداشت مبنی بر شکایت مسافرین از پروازهای دو شرکت هواپیمایی و با توجه به تذکرات سازمان، آخرین اخطار به این شرکت ها ابلاغ شد.

در صورت استمرار عدم رعایت مقررات ابلاغی مندرج در شیوه نامه 1900 سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن لغو کلیه مجوزهای پروازی، نسبت به ارجاع تخلفات شرکت های مذکور به مقام قضائی اقدام خواهد شد.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/اخطار-نهایی-به-دوشرکت-هواپیمایی-بدلیل-عدم-رعایت-پرتکل-های-بهداشتی.bos