شماره: 519211 تاریخ : 1399/06/19-12:48:57

یک مقام مسئول اعلام کرد:

احتمال ورود تعاونی های سهامی عام به بورس

رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: از تعاونی های سهامی عام به منظور بستری مناسب برای حضور در بورس و سهام عدالت، بهره مند خواهیم شد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجید انصاری اظهار داشت: در کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به تعاونی های فراگیر، توسعه ای، عمرانی و تخصصی، توجه ویژه ای شده که بر این اساس، از تعاونی های سهامی عام نیز به منظور بستری مناسب برای حضور در بورس و سهام عدالت که وزن قابل توجهی در بخش اقتصادی کشور ایفا می کنند، بهره مند خواهیم شد.

رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنا داریم بیش از پیش در مجلس شورای اسلامی، از اهرم های نظارتی در بخش تعاون به منظور ایجاد فضایی همراه با آرامش و آسودگی همراه با خیر همگانی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت تعاون برای حل مشکلات و معضلات مردم بهره گرفت.


URL: http://www.bankosanat.ir/News/احتمال-ورود-تعاونی-های-سهامی-عام-به-بورس.bos