در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم تعهدی به ضمانت ملل بانک پارسیان خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 514285 تاریخ : 1399/03/22-15:58:45
,2,
راه اندازی زیرساخت امضای دیجیتال کارت هوشمند ملی در بانک مسکن

راه اندازی زیرساخت امضای دیجیتال کارت هوشمند ملی در بانک مسکن

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن اعلام کرد: بــرای اولین بار زیرســاخت کارت ملی هوشمند و امضای دیجیتال با همکاری سازمان ثبت احوال در محصولات بانکی توسط بانک مسکن مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، ساسان شیردل گفت: بانک مسکن اولین بانکی است که از زیرساخت­ های مربوط به استفاده از کارت ملی هوشمند و امضای دیجیتال برخوردار است لذا به دنبال فراهم کردن زمینه­ های حقوقی هستیم تا از این ظرفیت­ ها به شکل فراگیر استفاده کنیم تا در نهایت نیازی به حضور مشتری برای امضای قرارداد در شعبه نباشد.
وی با بیان اینکه در تلاش هســتیم تا تمامی نیازمندی هــا را از طریــق درگاه هــای بانــک انجام پذیر کنیم، گفت: در همین راستا اخیرا تمامی فرآیند درخواست تسهیلات به شکل مکانیزه و غیرحضوری از طریق پرتال بانک مسکن اجرایی شده است.
شــیردل افزود: یکــی از دغدغه هایی که با آن روبه رو هســتیم، تعداد سیستم ها در شعب اســت و به منظور حل ایــن معضل، کلیه حسابها را به سیستم متمرکز، انتقــال خواهیــم داد و امسال به غیــر از تعداد محدودی حساب که تعیین تکلیــف خواهند شــد، دیگر سپرده ای در سیســتم نوین وجود نخواهد داشت.
وی افزود: در حوزه پشــتیبانی نیز در برخی استان ها مشــکلاتی وجود داشت اما به منظور رفع این مشــکلات، تقویت واحد پشتیبانی در دســتور کار قرار گرفت و تا پایان شــهریورماه ســال جاری، سیستم تسهیلات و خزانه داری را به عنوان یکی از اجزای سیســتم بانکداری متمرکز راه انــدازی خواهیم کرد.
مدیــر امور فنــاوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن گفــت: همچنیــن سیســتم «خوددریافــت» از تمام شــعب جمع آوری خواهد شد و سیستم یکپارچه متمرکز در تمامی سطوح پیاده سازی می شود.
وی تصریح کرد: در ستاد نیز زیرساخت های لازم برای پیاده سازی سازمان الکترونیکی انجام شده و امیدوارم تا سه ماه آینده به عنوان اولین سازمان در کشور، موفق به اجرای آن شویم.
وی بــا اشــاره بــه بانکــداری اجتماعی یا بانکــداری مبتنــی بــر رســانه های اجتماعی گفت: اطلاع رسانی موبایل بانک و سرویس های داخلــی و خارجی بانک در حــال برنامه ریزی، تأمین و راه اندازی است.
مدیــر امور فنــاوری اطلاعات و ارتباطات به طرح آرشــیو دیجیتال بانک اشــاره کرد و افزود: با توجــه به امضای دیجیتــال می توان ســطح امنیت اســناد و مدارک بانــک را ارتقا بخشــید و این طرح تا انتهای ســال جاری در شعب اجرایی خواهد شد.
شــیردل ادامه داد: نســخه جدید همراه بانک مســکن ارائه شــده و با توجه بــه محدودیت بعضی از سیســتم عامل ها، نســخه غیروابسته به سیســتم عامل را تا ســه ماه آینــده ارائه خواهیم کرد تا کاربران انواع تلفن های همراه بدون دردسر یا پرداخت هزینه مضاعف بتوانند از همراه بانک مسکن بهره مند شوند.
وی گفــت: همــراه بــا توســعه تمام ســرویس های یکپارچه، افتتاح حســاب جدید احراز هویت و افتتاح درخواســت تسهیلات به مرور در نسخه های آتی ارائه خواهد شد.
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات به تشــریح طرح تحول دیجیتال پرداخت و اظهار کرد: واحدهای بانک به شکل جدی در این حوزه ورود کرده اند. این طرح هم در حوزه اجرا و هم طرح ریزی و آینده نگری در حال بررسی و اجرا است.
شــیردل تأکید کرد: انتظار ما از کارکنان، ورود دقیق اطلاعات و اجــرای کامل فرایندها در شعب و تبلیغ و سوق دادن مشتری ها برای استفاده بیشتر از فضاهای دیجیتال و درگاه های الکترونیکی این بانک است.ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 163
نحستین ، بزرگترین شد قرعه کشی موبایلت اپلیکیشن پرداخت صاپ طرح آرامش پست بانک ایران